Projekt Zaželi -
Korak naprijed!

S ciljem omogućavanja pristupa zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina te povećanja znanja i vještina potrebnih na tržištu rada.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Projektne aktivnosti

Za pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

 • Obrazovanje i osposobljavanje 10 žena iz ciljanih skupina za njegovateljice i geronto-domaćice
 • Povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje u svrhu bolje konkurentnosti na tržištu rada.

 • Zapošljavanje 10 žena iz ciljanih skupina u lokalnoj zajednici do 24 mjeseca
 • Poboljšanje kvalitete života pružajući pomoć krajnjim korisnicima - dostava namirnica, priprema obroka, održavanje čistoće, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju. Pružanje podrške kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

O Projektu

Projekt se provodi u sklopu programa zapošljavanja žena

Naziv projekta

"Zaželi - korak naprijed"
Program zapošljavanja žena

Ukupna vrijednost

2.191.282,00 HRK
100% financiranje iz Europskog socijalnog fonda

Razdoblje provedbe

Rok provedbe 30 mjeseci
19.02.2020. - 19.08.2022.

Promidžba i vidljivost

 • Aktivnosti izrade promotivnih materijala
 • Organiziranje uvodne i završne konferencije za javnost i medije s ciljem promicanja ciljeva i rezultata projekata
 • Ažuriranje web-stranica prijavitelja s relevantnim podacima o provedbi projekta
 • Informiranje prema svim ciljanim skupinama

Upravljanje projektom i administracija

 • Aktivnosti povezivanja ključnih dionika projekta
 • Provođenje i upravljanje projektnim aktivnostima koje imaju za cilj ostvarenje rezultata i ciljeva operacije/projekta
 • Aktivnosti financijskog upravljanja projektom
 • Aktivnosti izvještavanja

Cilj projekta

Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina, te osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

 • Operativnim su programom razrađena ulaganja u četiri temeljna područja: zapošljavanje i tržište rada, socijalno uključivanje, obrazovanje i cjeloživotno učenje te potpora javnoj upravi.

 • Projekt "Zaželi – Korak naprijed" provodi se u sklopu programa zapošljavanja žena koji se financira u 100% intenzitetu financijske potpore iz Europskog socijalnog fonda u sklopu OP ULJP. Aktivnosti pomažu ljudima da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada, usmjerene su na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te na poboljšanje učinkovitosti javne uprave.

 • Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem).