Projekt Zaželi -
"Korak naprijed" faza III

S ciljem omogućavanja pristupa zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina te povećanja znanja i vještina potrebnih na tržištu rada.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Projektne aktivnosti

Za pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

  • Zapošljavanje 15 žena iz ciljanih skupina u lokalnoj zajednici do 6 mjeseci
  • Poboljšanje kvalitete života pružajući pomoć krajnjim korisnicima - dostava namirnica, priprema obroka, održavanje čistoće, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju. Pružanje podrške kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

  • • starije osobe (osobe u dobi od 65 godina i više) i/ili nemoćne osobe – 90 krajnjih korisnika

O Projektu

Projekt se provodi u sklopu programa zapošljavanja žena

Naziv projekta

Zaželi "Korak naprijed" faza III
Program zapošljavanja žena

Ukupna vrijednost

741.600,00 HRK
85% financiranje iz Europskog socijalnog fonda, 15% financiranje iz Državnog proračuna

Razdoblje provedbe

Rok provedbe 8 mjeseci
07.12.2022. - 07.08.2023.

Promidžba i vidljivost

  • Aktivnosti izrade promotivnih materijala
  • Organiziranje uvodne i završne konferencije za javnost i medije s ciljem promicanja ciljeva i rezultata projekata
  • Ažuriranje web-stranica prijavitelja s relevantnim podacima o provedbi projekta
  • Informiranje prema svim ciljanim skupinama

Cilj projekta

Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina, te osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

  • Projekt Zaželi „Korak naprijed" faza III provodi se u sklopu programa zapošljavanja žena koji se financira u 85% intenzitetu financijske potpore iz Europskog socijalnog fonda u sklopu OP ULJP a 15% iz Državnog proračuna. Aktivnosti pomažu ljudima da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada, usmjerene su na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te na poboljšanje učinkovitosti javne uprave.

  • Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a u okviru kojih prijavitelj/partner je dužan dati prednost teže zapošljivim/ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, te ostale ranjive skupine - majke s 3 i više malodobne djece, majke djeteta s teškoćama u razvoju, majke djeteta oboljelog od malignih bolesti, majke malodobne djece – udovice, samohrane majke